Euroborg Stadion Groningen
Euroborg is voor velen het nieuwe voetbalstadion voor de FC Groningen. Maar Euroborg is meer dan voetbal. Bij de ontwikkeling van het concept voor dit complex is ervan uitgegaan dat de bouw van alleen maar een voetbalstadion de stad te weinig zou opleveren. Immers, twintig thuiswedstrijden betekenen niet meer dan veertig uur plezier om de veertien (zon)dagen voor 20.000 toeschouwers. De uit-daging: maak van Euroborg ook doordeweeks en ’s avonds een aantrekkelijke en dus levendige trekpleister. Naast (of eigenlijk meer rondom) FC Groningen komen daarom ook een supermarkt, een onderwijsinstelling, kantoren, winkels, appartementen, een casino, een bioscoop, een fitnesscen-trum, diverse horeca-voorzieningen en ruime parkeergelegenheid.
Het definitieve ontwerp van met name de appartemententorens en de kantoren langs de Boumaboulevard is nog niet bekend, vandaar dat maquettes, tekeningen e.d. de concept-stand van zaken weergeven. Hoe dan ook, tezamen zullen al deze functies garant staan voor jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers. Dag in, dag uit.

Even gedurfd als uniek

Wie Groningen zegt, denkt al snel aan de Martinitoren, het Groninger Museum of de imposante architectuur van de Gasunie. Drie beeldbepalende bouwwerken die onlosmakelijk verbonden zijn met de dynamiek van de Metropool van het Noorden. Vanaf eind 2005 zal daar een vierde landmark zijn bijgekomen: Euroborg. Een multifunctioneel complex met een ongekende uitstraling. Een even gedurfd als uniek architectonisch ontwerp met tal van faciliteiten en de aanjager van het nieuwe economische hart van de stad Groningen.

Zeven dagen in de week

Euroborg zal op het Europapark de functie vervullen van beeldbepalende trekpleister, die zeven dagen in de week en zowel ’s avonds als overdag activiteiten genereert. Dit komt door het multifunctionele karakter en de verregaande integratie van functies. Zo biedt het naast een stadion voor FC Groningen huisvesting aan kantoren, appartementen, een horeca- en toerisme-opleiding met bijbehorende horeca-faciliteiten, een tiental bioscoopzalen, een casino en een mega-supermarkt. Afgezien van voetbal op zondagmiddag is er straks ook volop gelegenheid voor ander vermaak in het stadion-deel van Euroborg. Het kan in Euroborg. Parkeren doen we vanzelfsprekend onder het complex. In zijn totaliteit levert Euroborg straks een belangrijke bijdrage aan het stedelijk economisch en maatschappelijk functioneren.

Omloop als flaneerplek

In het midden van Euroborg staat het nieuwe stadion van FC Groningen. Dit stadiondeel kent een capaciteit van 20.000 overdekte zitplaatsen, verdeeld over twee ringen. Euroborg is ontworpen door de internationaal fameuze architect Prof. Ir. Wiel Arets, die het complex onder hoogwaardige architectuur heeft toegespitst op comfort en gebruiksvriendelijkheid. De omloop tussen beide ringen gaat volledig rond het veld en zal als flaneerplek straks zonder twijfel een van de parels van het ontwerp zijn. Waar je ook loopt, je hebt altijd zicht op het voetbalveld en ook op de andere delen van het complex. Dat maakt Euroborg tot een spannend geintegreerd geheel. Zo zijn er meer opvallende details die Euroborg onderscheiden van een gemiddeld voetbalstadion. Opmerkelijk is bijvoorbeeld ook dat Euroborg op een verhoging wordt gebouwd. Vandaar natuurlijk ook de naam Euroborg. Als je binnenkomt, sta je op ruim 7 meter boven het maaiveld. Het voetbalveld zelf ligt weer een stuk lager. De tribunes worden heel dicht op het veld gebouwd.

Publiek-private samenwerking

Eigenaar van het stadion is Euroborg N.V., een publiekprivate samenwerking tussen de gemeente Groningen en de G4 ontwikkelingscombinatie Euroborg Groningen. De G4 is een consortium van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij BV, Volker Wessels Vastgoed BV en BAM Vastgoed BV. De kosten van Euroborg omvatten in totaal ca. ˆ 190 miljoen. De andere onderdelen van Euroborg zijn straks ofwel in eigendom of worden verhuurd aan de respectievelijke gebruikers. FC Groningen is voor velen de bekendste huurder. Met de realisatie van het nieuwe stadion verwacht de club een in alle opzichten succesvolle sprong in de toekomst te maken. In de nieuwe thuishaven verwacht FC Groningen door te kunnen groeien naar een gemiddeld aantal toeschouwers van ongeveer 18.000. Dit betekent een bezettingsgraad van negentig procent.

Veelzijdige impuls

Euroborg vormt het hart van de omvangrijke plannen voor het Europapark – qua omvang (43 hectare) te vergelijken met een gebied bijna zo groot als de binnenstad. Eenmaal gerealiseerd zal Euroborg een vitale en veelzijdige impuls geven aan het wonen, werken en recreëren in datzelfde Europapark. Zoals de Grote Markt het centrum is van de binnenstad, zo vormt Euroborg het centrum van het Europapark. Het hart van een nieuwe woon- en werkomgeving. Het hart van een belangrijke, nieuwe centrumfunctie in een nieuw binnenstedelijk gebied. Euroborg, elke dag een belevenis!